Trh si neporadil s kůrovcem.

Ministerstvo zakazuje těžbu. Vlastnící lesů nezvládli kůrovce.

Několik let trvající problém s kůrovcem vygradoval do krajní podoby. Jedná se o selhání. Je jedno z jaké polohy se na to chcete dívat, zda selhání ekosystému, nebo člověka či záměr nebo neschopnost či nemožnost zabránit šíření kůrovce. Extrémním je zákaz z pohledu jeho tržních dopadů. Ať chcete nebo nechcete tak se toto opatření dotkne cenového vývoje. Ukazuje se, že tržní mechanizmus nedokázal aplikovat preventivní opatření. Nebo nikdy žádný volný trh v lesnictví vlastně neexistoval. 

Všichni vlastníci lesa po něm volají když se jedná o ceny dříví, nebo certifikaci, ale pokud jde o společné preventivní aktivity, které mají zabránit kalamitě a škodám, tak nejsou schopni nic udělat a přenechávají tuto roli státu. Stejně jako při exportu dříví. 

Něco je v současném lesnictví špatně.

 

 

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž