Lesnictví slouží jako kasička politických zájmů

Lesy a lesní půda jsou ve své podstatě absolutně nezávislé na vlivu člověka z hlediska našeho pozitivního ovlivnění produkční funkce. Geo-biologické a klimatické planetární procesy jsou nadřazeným systémem. Člověk přes všechnu snahu nemá na jejich vývoj a stav nijak pozitivní význam, spíše naopak.

Rolí lesníků je vytvářet kompromis mezi autonomní biologickou podstatou lesních ekosystémů, byť uměle zakládaných z důvodu urychlování  užitných hodnot pro potřeby člověka, a ekonomickým zájmem vlastníků či správců majetku v ekonomickém smyslu. Tento kompromis je vyjádřen řadou technicko-hospodářských opatření, které využívají určité vlastnosti a ty se snaží podporovat například výsadbou smrkových monokultur, které jsou ekonomicky nejvýhodnějším současným modelem hospodaření.
Tento ekonomický přístup se tak stává předmětem  politického zájmu zejména v situaci kdy existuje koncentrovaná podoba tohoto typu hospodaření. A je celkem jedno zda se jedná o státního , institucionálního či soukromého vlastníka lesa.
Politický vliv na lesy je tak hlavním tržním faktorem zajišťující zisk či ztrátu hospodaření. V případě národních parků a vojenských lesů se jedná o míru dotací, které si tyto instituce svou aktivitou zainteresují politickou strukturu. V případě soukromých vlastníků lesů jde především o snahu vlastníků úplně se vyvázat z povinností podle zákona o lesích tam kde musí vynaložit náklady a maximalizovat příjem tam kde je stát povinen hradit újmu.  V případě státních lesů je však politický zájem největší. Jak z hlediska ekonomického tak vztahového. Ekonomicky je výhodné získávat příděl do státní kasy kterou ovládá vítězný klan. Z hlediska vztahů je to nástroj, který politicky umožňuje preferovat model hospodaření - obchodu a služeb  odpovídajíc politické doktríně. Je to celkem bezpečné i navzdory tomu, že skutečný vliv hospodaření se na stavu lesů odráží až s velkým zpožděním.
Otázka o uspořádání vlastnictví lesa je tak de facto úplně vedlejší. Podstatu funkcí lesů si totiž musí lesníci teprve vybojovat. Skutečná hodnota lesních ekosystémů a jejich vliv na rozvoj lidské společnosti je velmi komplexní jev a doposud není takto pojímán a konfrontován. Snad si to uvědomíme až žádné lesy v ČR nebudou, nebo když dříví a vstup do lesa budou přísně kontrolovanou komoditou za kterou budeme muset platit ne penězi ale naší narušenou psychikou a zdravím.
Zatím to je tak že lesnictví je zdrojem obživy pár tisíc lidí a předmětem vlastnictví desítek tisíc občanů nemajících ani špetku uvědomění co to vlastně a proč vlastní.
Od roku 2013 podnik lesy ČR odvedl do státního rozpočtu 30 miliard Kč. Do lesnictví se nevrátilo státem ani desetina z této částky.
Stejně tak se nepodařilo přispět na rozvoj spotřeby dříví v ČR investicí do pilařského či jiného smysluplného zpracování.  Za 30 miliard zde mohla být změněná celá struktura lesnickodřevařských vztahů přinášejících vysokou přidanou hodnotu s dlouhodobou perspektivou.

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž