Česko nezvládá kalamitu

Lesnictví je krátké na současný rozsah kalamity a to nejhorší teprve přichází.

Pokud byla těžba dříví v loňském roce ještě v relacích udržitelnosti, tak v tomto a příštích letech nebude. Odhady, ty nekvalifikované mluví o navýšení až o 20 milionů m3 proti současnosti, a ty kvalifikovanější o navýšení o 10 mil. m3. Problém je že v podstatě nikdo neví jaká je skutečná těžby dříví v ČR.

Export dříví tak bude pokračovat doslova za jakoukoliv cenu. Pokud za první pololetí tohoto roku se vyvezlo za víc jak 5 miliard Kč při průměrné ceně 1 760 Kč, pak příští rok by to v případě navýšení objemu těžeb bylo  5 miliard Kč při ceně 900 Kč/m3.  Umístit takový objem dříví na trhu je prostě problém a to i za předpokladu, že se podaří spustit dodatečnou kapacitu na zpracování 1,5 mil. m3 dříví.

Jsme v extrémní situaci a nikdo nedělá potřebné kroky ke změně. Nestačí výměna ředitele u LČR, nestačí nová koncepce obchodu a procesů státní správy, pokud nebude zahrnuta strategie pro celý lesnicko dřevařský segment. Už v roce 2012 v rámci Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu byla vytvořena koncepce správy lesů v ČR, která mohla zabránit současnému stavu. Zavedením koncesního řízení a projektů spolupráce státu a privátního sektoru bylo možné najít zdroje a kapacity na koordinovaný rozvoj.  Není překvapením když zjistíte že tento koncept se plně uplatňuje v lesnictví a zpracování dřeva ve Finsku, Švédsku, USA, Kanadě, Rusku, Číně a dalších zemí, které mají a chtějí mít vyspělou hospodářskou politiku.

 

 

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž