Čína si pomáhá dřívím z ČR na oplátku....

Zoufalství hospodářské politiky v lesnictví je absence rozvoje tuzemského zpracování dříví.

Export surového dříví se vlivem nezvládnuté kůrovcové kalamity stal hlavním zdrojem příjmů pro vlastníky lesa hospodařících na velkých plochách. Profitují především obchodníci.

Strategický zájem spolupráce mezi Čínou a Evropou a zejména výhodné podmínky v lodní dopravě umožňují dodávat i tak přepravně nevýhodnou komoditu jako je surové dřevo. ČR má vlastně štěstí že kalamita probíhá za tak výhodných podmínek pro mezinárodní obchod.

Podstatnější skutečností je však skokový růst exportu surového dřeva do Rakouska.  Podrobnosti v našem pravidelném reportu Obchod dřívím.

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž