Objednávka

Přístup do archivu periodika NA DŘEVO získáte v rámci ročního předplatného služeb firmy APICON, s.r.o. dodávaných prostředníctvím www.czechtimber.cz. Více o získání přístupu a službách naleznete na stránce Služby.

 

 

Svět dřeva v ekonomice, obchodě a výrobě

Dřevo je klíčovou surovinou pro lidský rozvoj.

Časopis na dřevo je odbornou publikací zaměřenou na obory se dřevem souvisejícími. Cílem je poskytnout souhrn hlavních informací o dění v České republice a v zahraničí. Formou faktických informací, komentářů , rozhovorů a reportáží, analýz a hodnocení.

Časopis je distribuován v elektronické podobě. Poskytuje originální informace, jinak v ČR nedostupné. Cenový vývoj hlavních komodit, vývoj trhu, spotřeby a nabídky. Informace důležité pro všechny kdo chtějí rozhodovat správně.

2019

 
 

2018

2017

2016

 

2015

NA DŘEVO 7 /19

Info

Z obsahu 

NA DŘEVO 7/19

Přidaná pobídka bude závislá na přidané hodnotě, nebo li konec pilčíkům.
Vrtěti kůrovcem se dá v každém ohledu něčího zájmu. Cenový index surového dříví je na úrovni roku 2010, tedy pořád ještě nad náklady lesnických firem. Český export energie dřeva neklesá i když cena ano. Surové dříví export meziročně +30%, miliardy Kč vniveč.

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž