APICON Reporty zahraničního obchodu

APICON zpracovává a publikuje  reporty zahraničního obchodu ČR a EU v rozsahu všech hlavních obchodovaných komodit. Reporty poskytují důležité informace manažerům a vlastníkům firem obchodujících jak v ČR, tak v zahraničí.

Základem reportů jsou opravená data firem povinně vykazujících export a import materiálu a výrobků. Reporty jsou k dispozici ve dvou skupinách. První obsahuje podrobná data jenom za ČR a druhá kompletní a detailní pohled na obchod EU a jednotlivých členských zemí.

Reporty jsou publikovány každý měsíc, druhý den po získání zdrojových dat. Zákazníci tak dostávájí informace o vývoji obchodu z předstihem a v podobě která není dostupná běžným uživatelům. Každý report obsahuje minimálně pětiletý vývoj ukazatelů.

Reporty EU a ČR:

  • Surové a energetické dříví
  • Řezivo a následné zpracování
  • Plošné materiály
  • Nábytek
  • Speciální reporty

Každý z reportů obsahuje rozdělení ukazatelů podle dalších kategorii. Členění reportů můžete vidět na schématu v odkazech na konkrétní reporty.

 

 

IČ: 28335627
Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62072

Korespondenční adresa: 

Sadová 4152, 767 01 Kroměříž